Primera persona

Francesc de Diego Fuertes
Testimonio

Francesc de Diego Fuertes

Artista gráfico
El Pol pateix síndrome d'Asperger i TDAH
Testimonio

Pol

Persona afectada por el síndrome de Asperger y por TDAH
Portada del cómic Conviviendo 19 días
Testimonio

David Ramírez Ros

Autor de cómics

Ivan Gilbert

Administrativo. Centro de Atención Primaria Drassanes
Institut Català de la Salut (ICS)
assistencia personal
Testimonio

Cristina Arjona Gargallo

Trabajadora social. Referente tutelar.
Fundació Germà Tomàs Canet

Cristina Mañas Comas

Usuaria
Fundació Germà Tomàs Canet
Núria Pérez, mare d'un nen amb trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)
Testimonio

Núria Pérez

Madre de un niño con trastorno del espectro del autismo (TEA)