Nova normalitat

Tota una vida amb TEA

Necessitats de les persones amb TEA i les seves famílies en les diferents etapes de la vida.
Moderador/a
Eulàlia Piera Pinto
Eulàlia Piera Pinto
Psicòloga Infantojuvenil. Coordinadora Clínica de la Unitat d'alta especialització en trastorn de l'espectre de l'autisme (UnimTEA)
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Ponents
Rosa Nicolau Palou
Rosa Nicolau Palou
Psicòloga especialista en Clínica, URTEA (Unitat de referència del trastorn de l'espectre autista)
Hospital Clínic de Barcelona
Dra. Elena Huerta Ramos
Dra. Elena Huerta Ramos
Neuropsicòloga clínica i investigadora postdoctoral
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Juan Cabezas
Juan Antonio Cabezas Peña
Pare d'un jove amb autisme i membre de l'Associació Aprenem Autisme
Descripció

Els trastorns de l’espectre de l’autisme (TEA) són un conjunt de trastorns del neurodesenvolupament que afecten la percepció i el processament de la informació. Els TEA suposen dificultats principalment en dues àrees: la comunicació i interacció social y la flexibilitat del pensament i la conducta. Aquests trastorns apareixen en 1 de cada 100 naixements, afectant quatre cops més a homes que a dones.

No hi ha dues persones amb TEA iguals i la seva evolució dependrà del seu desenvolupament personal i dels suports que pugui tenir, entre d’altres factors. Generalment, les persones amb TEA tenen dificultats amb les habilitats socials, emocionals i comunicatives. Pot ser que repeteixin comportaments i conductes determinades (estereotipades) o que siguin excessivament rígids i no vulguin canvis en la seva vida diària. En molts casos, també tenen maneres diferents d’aprendre, de prestar atenció o de reaccionar davant les coses.

Algunes senyals apareixen durant la infància de manera evident abans dels tres anys, tot i que és freqüent que es diagnostiqui més tard (de vegades en l’etapa escolar o, fins i tot, l’edat adulta). Un TEA, però, acompanya la persona al llarg de tota la seva vida, tot i que les manifestacions del trastorns i les necessitats de la persona canviïn en cada etapa del desenvolupament i en funció de les experiències adquirides.

És per això que és imprescindible l’atenció precoç i l’acompanyament psicoeducatiu especialitzat i adaptat a la necessitat de la persona en cada moment vital, el suport en l’àmbit de l’educació i la formació, la inserció laboral, la preparació cap a una vida independent i la vida social. Tots aquests elements són vitals per a què la persona adquireixi la major autonomia possible. Només així podrà exercir la seva ciutadania de forma plena i assolir una vida satisfactòria.

Els TEA afecten també a la família, que té un paper fonamental com a cuidadora, acompanyant y suport. Les seves necessitats, canviants al temps que les de la persona afectada, també han de ser ateses.

Enfoc

Diferents persones compartiran la seva experiència sobre els trastorns de l’espectre de l’autisme (TEA) en les diferents etapes de la vida de la persona. Ens parlaran sobre quines són les necessitats de la persona en funció del seu moment vital, així com les de la família.

T'interessa si...

Ets persona afectada amb un trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA), família, cuidador/a, si et dediques a l'àmbit educatiu, de salut mental o si tens interès en conèixer més sobre el dia a dia d'una persona amb TEA.

Col·lectius
Família
Persona atesa
Temes
Acompanyament
Atenció
Com viure amb…
Empoderament
Habilitats socials
Trastorns
Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)

Trobades digitals

TEA
Necessitats de les persones amb TEA i les seves famílies en les diferents etapes de la vida.
perspectiva genero
Conversa sobe el lideratge amb perspectiva de gènere