www.som360.org/ca

L'ansietat en les persones amb autisme

Per què i quan es manifesta i estratègies per manejar-la
Noemí Balmaña
Dra. Noemí Balmaña Gelpí
Psicòloga coordinadora del Programa d'hospitalització parcial per a nens i adolescents amb TEA. Unitat del Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (UnimTEA). Àrea de Salut Mental
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

L'ansietat i l'autisme són dues condicions que sovint es donen de manera compartida i que afecten significativament la vida de qui les experimenta. Les persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA) solen presentar nivells d'ansietat més alts que la població general, una situació que planteja desafiaments addicionals tant per a elles com per a les seves famílies. Explorem a continuació la relació que hi ha entre l'ansietat i l'autisme, quins factors la precipiten, com afecta els infants i adolescents autistes, en quins contextos es manifesta i quines intervencions, eines o suports poden ajudar a manejar-la. A més, oferirem pautes i recomanacions per a les famílies que volen ajudar els seus fills i filles.

La prevalença de l'ansietat entre les persones amb autisme és notablement alta. Des de la comunitat científica reporten estudis que afirmen que més del 50% de les persones amb TEA també tenen un trastorn d'ansietat concurrent. L'ansietat pot presentar-se en forma de fòbia específica, ansietat social, ansietat generalitzada, atacs de pànic, ansietat de separació o agorafòbia, entre d'altres. Aquesta coexistència es pot donar per diversos factors i requereix un abordatge interdisciplinari, juntament amb una mirada comprensiva, respectuosa i integradora.

Factors que contribueixen a l'ansietat en l'autisme

 • Dificultats de comprensió social. El món social implica constants canvis i necessitat d'adaptació, flexibilitat i anticipació a les intencions i conductes dels altres, així com el maneig de malentesos durant les interaccions. Tot això resulta un desafiament per a una persona amb autisme.
 • Dificultats per interpretar la incertesa. En el dia a dia, hi ha nombroses situacions en què es donen esdeveniments inesperats pels quals cal tenir flexibilitat i adaptació per registrar, interpretar i elaborar de manera comprensiva el que passa al voltant. Però les persones amb autisme tenen dificultats per tolerar la incertesa a causa dels problemes de comprensió social i les dificultats sensorials, entre altres reptes. La incapacitat per interpretar senyals socials pot augmentar l'ansietat en situacions ambigües, mentre que la hipersensibilitat sensorial pot fer que entorns impredictibles siguin aclaparadors. Per exemple, la incertesa en una conversa social combinada amb sorolls intensos pot generar una fòbia als esdeveniments socials, i causar una conducta evitativa a aquestes situacions.
 • Desafiaments en la identificació, reconeixement i maneig de les emocions. Els problemes en el reconeixement i el maneig de les emocions de les persones amb autisme es deuen a les dificultats que tenen per  interpretar els senyals socials, a l'expressió emocional i a la regulació afectiva, la qual cosa pot afectar la comunicació i les relacions interpersonals, la regulació emocional i conductual i augmentar l'ansietat.
 • Dificultats de comunicació i interacció social. Les persones amb autisme sovint tenen problemes per expressar les seves necessitats, per demanar ajuda i per identificar i expressar les seves emocions de manera esperable, la qual cosa pot portar a tenir més conflictes relacionals, a la frustració i, en última instància, a l'ansietat. Les dificultats mantingudes, de no poder-se comunicar eficaçment, poden portar a sentir-se incompresos i aïllats a llarg termini.
 • Alteracions sensorials. Sovint presenten alteracions sensorials tant per excés (hipersensibles) com per defecte (hiposensibles) a estímuls sensorials. Poden mostrar una reacció exagerada a sorolls forts, aglomeracions, contacte físic, llums brillants o textures incòmodes, entre d'altres. Aquests estímuls poden ser aclaparadors i causar un elevat estrès i un impacte invalidant i disfuncional quan són prolongats en el temps, no poden controlar-los o es donen de manera imprevista, desencadenant episodis de desregulació emocional, conductual i ansietat extrema quan no els dona temps de sobreposar-se o disminuir-los.
 • Imprevistos i canvis de rutina. Les rutines, l'estructura i els horaris de les persones amb autisme els dona sensació de control, previsibilitat i anticipació del que succeirà. No obstant això, quan es donen canvis de manera inesperada o en processos de transició, solen experimentar ansietat extrema, amb una desestabilització del seu benestar, i necessiten més o menys suport per poder-se regular de nou.

Impacte de l'ansietat en els infants i adolescents amb autisme

L'ansietat pot tenir un impacte profund en la vida dels infants i adolescents amb autisme. Pot interferir amb la seva capacitat per comunicar-se, aprendre, socialitzar i participar en activitats diàries. En l'àmbit escolar, l'ansietat pot manifestar-se amb problemes d'atenció, concentració, evitació de situacions socials o, fins i tot, amb la presència de problemes de conducta que interfereixen en la seva adaptació al context. A casa, els infants i adolescents ansiosos poden tenir dificultats per dormir, menjar, seguir els seus hàbits de la vida diària o participar en activitats familiars.

Contextos en què es manifesta l'ansietat

L'ansietat en infants i adolescents amb autisme pot manifestar-se en diversos contextos, com ara:

 • Entorns escolars. L'escola pot ser un lloc especialment estressant a causa de les exigències acadèmiques, les interaccions socials i els canvis en la rutina, amb imprevistos freqüents. A més, la sobrecàrrega sensorial a l'aula també pot contribuir a augmentar l'ansietat.
 • Situacions socials. Els esdeveniments socials, com ara les festes o les trobades familiars, poden ser aclaparadores a causa de les dificultats per interpretar senyals socials, a la sensibilitat als estímuls sensorials, a la falta de comprensió i motivació en la interacció i a les dificultats per manejar conflictes o malentesos. La persona amb autisme no té en compte el context i pot sentir-se aclaparada i manifestar ansietat en qualsevol moment, ja sigui comprant en un supermercat, en una visita a un museu o caminant pel carrer.
 • Transicions i canvis. Qualsevol canvi en la rutina diària, com ara mudar-se de casa, canviar de referent, companys, classe o escola o, fins i tot, les vacances poden provocar una ansietat significativa. Com més literal i centrat en el detall sigui la persona autista, més gran serà l'impacte per processar i elaborar el canvi, i tendirà a estar més cansada al final del dia. 

La incapacitat per interpretar senyals socials pot augmentar l'ansietat en situacions ambigües, mentre que la hipersensibilitat sensorial pot fer que entorns impredictibles siguin aclaparadors.

Eines i teràpies per controlar l'ansietat

Abans de parlar sobre les eines i intervencions centrades a disminuir o controlar l'ansietat en persones amb autisme, cal destacar que l'ansietat també és protectora, esperable i necessària quan ens ajuda a estar activats i concentrats en situacions com, per exemple, estudiar per a un examen, caminar pel carrer o anar amb bicicleta.

Hi ha diverses estratègies i abordatges terapèutics que poden ajudar les persones amb autisme a manejar la seva ansietat:

 • Teràpia cognitivo-conductual. És un abordatge centrat en la identificació d'antecedents i precipitants de malestar, així com en les variables mantenidores de l'ansietat. Les estratègies, inicialment, se centren en la prevenció de l'aparició de l'ansietat de manera que les persones autistes puguin anticipar i prevenir quines situacions els poden generar malestar i implementar estratègies preventives o, en cas que no es pugui, activar recursos perquè impactin el menys possible. Les estratègies preventives de l'ansietat poden oferir-se en forma de pictogrames, seqüències, rutines repetides…, mentre que en persones amb autisme amb llenguatge i capacitat intel·lectual preservada, s'ofereixen estratègies verbals, escrites i es pot treballar directament en la identificació i canvi de patrons de pensament negatius que contribueixen a l'ansietat. 
 • Intervencions sensorials. La teràpia d'integració sensorial pot ajudar a reduir la sobrecàrrega sensorial i l'ansietat associada a ella. Hi ha valoracions sobre el perfil sensorial que presenta la persona amb autisme que permeten generar estratègies de prevenció i d'adaptació al context, com ara l'ús d'auriculars de cancel·lació de soroll o ser conscients de la molèstia d'uns certs sorolls, llums o contactes físics que generen un gran malestar i que es poden evitar o anticipar d'algun mode perquè no siguin viscuts de manera imprevisible i inesperada. En aquesta línia, cada vegada més es parla del context autism friendly, que se centra en crear entorns inclusius i comprensibles per a les persones autistes, reduint estímuls sensorials aclaparadors i proporcionant estructures clares. Aquest enfocament promou la comprensió i l'adaptació en lloc d'esperar que les persones amb autisme s'ajustin a entorns no adaptats. Inclou l'ús de suports visuals, rutines predictibles i la consideració de les necessitats sensorials individuals. D'aquesta manera, es facilita la seva participació i benestar en diversos contextos socials i educatius.

Les rutines diàries anticipades poden proporcionar un sentit de seguretat i reduir l'ansietat en alguns casos.

 • Caixa de regulació sensorial i estratègies de relaxació. La caixa sensorial amb gadgets o materials sensorials s'utilitzen com a eina terapèutica per estimular els sentits de manera controlada i segura, i ajuden a reduir l'ansietat i a millorar la regulació sensorial en persones autistes. Aquestes caixes poden contenir una varietat d'objectes tàctils, visuals, olfactius i auditius, com ara pilotes d'estrès, materials suaus, llums tranquil·litzadores, aromateràpia i joguines que produeixen sons agradables. En proporcionar una varietat d'estímuls sensorials, les caixes sensorials poden ajudar les persones autistes a calmar-se, a concentrar-se millor i a desenvolupar habilitats sensorials i motores en un entorn relaxant. Les tècniques de respiració profunda, la meditació i el ioga també poden ser de gran ajuda per reduir l'ansietat i l'estrès, quan es mostren oberts per integrar-les. 
 • Suport farmacològic. En alguns casos, l'abordatge farmacològic, juntament amb altres intervencions, és necessari o de gran ajuda per controlar els símptomes de l'ansietat. És important que qualsevol tractament farmacològic estigui supervisat per un professional de la salut especialitzat en autisme, ja que la manera d'expressar, comunicar o respondre a l'ansietat i als tractaments no és sempre esperable o clara.

Pautes i recomanacions per a les famílies 

Les famílies exerceixen un paper crucial en el suport a les persones amb autisme i ansietat. Aquí hi ha algunes pautes i recomanacions per dur a terme aquesta ajuda:

 • Fomentar la comunicació. Utilitzar eines de comunicació adaptades al nivell de desenvolupament de la persona amb autisme. Poden ser imatges o aplicacions de comunicació augmentativa. Poden ajudar-los a expressar les seves necessitats i emocions amb seqüències visuals o models verbals.
 • Crear un entorn predictible segons el nivell de desenvolupament i les necessitats de la persona. En aquest sentit, les rutines diàries anticipades poden proporcionar un sentit de seguretat i reduir l'ansietat en alguns casos, mentre que, en d'altres, necessitaran una rutina constant i amb pocs o mínims canvis. 
 • Proveir un espai tranquil. Tenir un lloc tranquil i segur on la persona pugui retirar-se juntament amb una caixa sensorial quan se senti aclaparada pot ser molt beneficiós.
 • Comprensió sobre l'autisme i estratègies de maneig de l'ansietat. Les famílies necessiten una formació i un acompanyament actiu en la comprensió i adquisició d'estratègies de com funciona la persona autista, de com potenciar la seva comunicació i interacció i de com manejar les situacions que li generen ansietat, i així poden evitar una possible escalada de problemes de conducta.
 • Tenir una bona xarxa de suport professional i comunitària especialitzada en autisme que conegui i acompanyi l'infant, l'adolescent o la persona amb autisme i la seva família al llarg del cicle de vida, guiant-lo per la xarxa de recursos i proporcionant-los estratègies addicionals i suport personalitzat que pugui ajustar-se als diferents reptes que van apareixent.

En resum, l'ansietat és una preocupació comuna i significativa per a les persones amb autisme i les seves famílies. Comprendre la relació entre l'ansietat i l'autisme, i adoptar estratègies efectives per manejar-la, pot millorar significativament la qualitat de vida de les persones autistes i de les seves famílies. Ser amigable amb l'autisme significa ser conscient del compromís social i els factors ambientals que afecten les persones en l'espectre de l'autisme, i aplicar modificacions en els mètodes de comunicació i en l'espai físic per adaptar-se millor a les necessitats úniques i especials de cada persona, que reduiran els seus nivells d'ansietat i milloraran la seva conducta adaptativa. 
 

Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 9 de juliol de 2024
Darrera modificació 10 de juliol de 2024

Telèfon de l'Esperança 93 414 48 48 image/svg+xml 1873A50A-300C-4511-9831-D8604C9717D4 1873A50A-300C-4511-9831-D8604C9717D4

Si pateixes de soledat o passes per un moment difícil, truca'ns.

Noemí Balmaña

Dra. Noemí Balmaña Gelpí

Psicòloga coordinadora del Programa d'hospitalització parcial per a nens i adolescents amb TEA. Unitat del Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (UnimTEA). Àrea de Salut Mental
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona