www.som360.org/ca
Escola

Com evitar el contagi social de les autolesions en el centre educatiu?

Un dels aspectes més problemàtics de manegar en els grups, i a les aules en concret, és el contagi social. El contagi social fa referència a com una conducta, com l’autolesió, pot propagar-se entre els membres d’un grup. Podríem identificar-lo quan, per exemple, hi ha dos casos en el mateix grup en un espai de vint-i-quatre hores, o un nombre significatiu de casos dins d’un mateix grup, com una classe.

En el centre educatiu, el contagi social pot aparèixer quan hi ha algun cas d’autolesió. Per prevenir-lo es recomana limitar la informació que reben els estudiants sobre un cas en particular. Per exemple, pot ser útil parlar amb la persona que s’ha autolesionat per tal que es comprometi a no compartir aquesta informació amb els seus companys, o evitar que pugui haver ferides visibles. 

D’altra banda, sí que seria recomanable proporcionar als estudiants informació i recursos sobre l’autolesió, en un context més ampli de l’aprenentatge d’habilitats de regulació emocional (sense relacionar-ho amb el jove identificat).