www.som360.org/ca
Prevenció del suïcidi

Quins són els factors protectors enfront del suïcidi?

És important potenciar els factors que poden protegir de la ideació suïcida, com:

- Reduir el dolor o incrementar les habilitats per a afrontar-lo:

  • Incrementar les habilitats en la resolució de conflictes.
  • Vincular-se al tractament de salut mental, especialment per abús d'alcohol i drogues.

- Incrementar l'esperança:

  • Tenir creences i pràctiques religioses.
  • Confiar en la recuperació de les malalties.

- Millorar la vinculació i el sentiment de pertinença:

  • Incrementar les habilitats per a les relacions socials.
  • Tenir confiança en un mateix.
  • Tenir fills.
  • Tenir suport familiar i social.