www.som360.org/ca
Tractament

La ideació suïcida es pot tractar amb medicació?

La ideació de mort o les idees de suïcidi no són una malaltia i no estan reconegudes com a tal en cap manual ni classificació internacional de malalties. Entenem que el suïcidi no es pot tractar amb medicació, perquè una idea no surt com una berruga que podem extirpar, ni quirúrgicament ni químicament. Això no vol dir dir que la medicació no pugui ajudar. De fet, les estratègies psicofarmacològiques per a l’abordatge de la ideació suïcida estan orientades sobretot a reduir i mitigar el dolor o patiment que hi ha en la base de la ideació de mort, mitjançant el tractament dels trastorns psiquiàtrics subjacents i a través del tractament dels símptomes psiquiàtrics, com per exemple la depressió, l'ansietat o l'insomni.