www.som360.org/ca
Recaiguda

Quins són els senyals de recaiguda de la depressió?

Els senyals de recaiguda de depressió són diversos, múltiples i es poden presentar de maneres molt diferents. En general, els aspectes típics del trastorn són:

 • Estat d'ànim desinflat (tristesa profunda).
 • Pèrdua d'interès (apatia) per les activitats quotidianes normals.
 • Dificultats en les funcions cognitives: per exemple, manca d’atenció i memòria.
 • La rumiació (donar volta al mateix pensament), és a dir, la tendència a pensar contínuament en els símptomes propis, en el propi estat i en continguts negatius cap al propi futur.
 • Reducció de les activitats quotidianes.
 • Pèrdua de plaer per fer qualsevol cosa (anhedonia).
 • Pérdida de interés (apatía).
 • Sensació de fatiga crònica
 • Reducció dels contactes socials.
 • Alteracions del ritme son-vigília, augment o disminució del son nocturn.
 • Canvis en els hàbits alimentaris (amb augment o disminució de la gana).
 • Disminució del desig sexual i altres problemes relacionats amb l'esfera sexual.
 • Es pot manifestar també a nivell somàtic: fatiga crònica, dolor generalitzat, problemes gastrointestinals.

La reducció progressiva i constant de les activitats quotidianes condueix a una incapacitat percebuda («ja no sóc capaç de fer les meves coses») i real. Altres aspectes conductuals típics de la recaiguda podrien ser el descuit de la higiene personal i aspecte físic.

En alguns casos de depressió molt profunda es pot observar un alentiment general de les habilitats motores de la persona (alentiment psicomotor).