www.som360.org/ca
Intervenció infermera

Quines intervencions des d’infermeria poden ser útils en la prevenció del suïcidi?

Les infermeres i els infermers tenen un paper molt important en la prevenció primària del suïcidi, en el seguiment i en el tractament de les persones de risc. Per a la prevenció del suïcidi les infermeres treballen l’educació per a la salut i en el suport individual i familiar. Dur a terme un pla de cures els permet identificar aquells factors protectors sobre els quals cal incidir. L’entrevista clínica i les escales d’avaluació del risc suïcida també permeten detectar les persones que poden estar en risc.