www.som360.org/ca
Tractament

Amb quina medicació es tracta la depressió?

Hi ha diversos fàrmacs per tractar la depressió, però en qualsevol cas sempre són els professionals qui han de prescriure i fer el seguiment del tractament.


Els antidepressius no actuen de manera immediata i quan s'inicia el tractament és habitual no notar la millora anímica fins a les primeres dues o tres setmanes d'haver començat amb la medicació. Aquests fàrmacs poden ser eficaços segons el quadre clínic, i la indicació ha de ser individualitzada. En casos greus pot requerir-se la combinació de dos o més fàrmacs per  aconseguir la millora clínica.