www.som360.org/ca
Tractament farmacològic

Els antidepressius generen dependència?

Els antidepressius, a diferència d'altres fàrmacs, no generen la necessitat de prendre més dosi per tenir el mateix efecte (tolerància) ni la necessitat de consumir-los una un cop finalitzat el tractament (dependència). Tot i això, no es poden interrompre sense indicació mèdica.