www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Pot ser que algun alumne o alguna alumna cregui que no té un trastorn de la conducta alimentària?

És habitual que algunes persones que tenen un trastorn de la conducta alimentària no siguin conscients d'això, no estiguin preparades per a verbalitzar-ho o tinguin tendència a minimitzar el que els succeeix. Per aquest motiu és molt important que els equips docents puguin identificar els senyals d'alarma i informar la persona i la seva família de la importància d'acudir a un centre de salut especialitzat per a iniciar el tractament al més aviat possible.