www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Com ha de plantejar l'escola a la família la sospita d’un cas de trastorn de la conducta alimentària?

És preferible que sigui la persona afectada qui expliqui a la seva família la situació en què es troba. En el cas que ho hagin de fer les o els docents, cal fer-ho sense generar alarmisme, respectant al màxim la privacitat de la família i de l’alumna o alumne i traslladant específicament aquells aspectes que els amoïnen sense entrar en valoracions, consells o possibles diagnòstics. És important animar la família a demanar ajuda al seu professional de salut de referència i traslladar-los confiança, suport i acompanyament.