www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Quin és el tractament de primera línia en els trastorns de la conducta alimentària?

El tractament de primera línia en els trastorns de la conducta alimentària en adolescents són les intervencions psicosocials (amb l’objectiu de corregir les distorsions cognitives i millorar l’autoestima i les relacions socials) i la teràpia familiar (amb l’objectiu de millorar la relació i comunicació familiar).

El tractament farmacològic no és de primera elecció, però s’utilitza per tractar els problemes associats (depressió, ansietat, trastorn obsessiu). Alguns estudis en població adulta amb bulímia nerviosa i trastorn per afartaments mostren que els psicofàrmacs poden ajudar a reduir els afartaments, però els estudis sobre l’eficàcia de tractaments farmacològics en adolescents són limitats.