www.som360.org/ca

La medicació té efectes secundaris?

Tots els medicaments tenen efectes secundaris. Alguns poden ajudar, per exemple, a dormir més bé, a disminuir l'ansietat o a incrementar la gana, però d'altres en canvi poder ser molestos i desagradables, perquè presenten, per exemple, rigidesa, estrenyiment o somnolència. Tot i així, és important escollir un fàrmac que tingui els efectes secundaris menys desagradables per a tu. És molt important parlar amb el professional de referència per poder treballar junts la reducció d’aquests efectes secundaris negatius.