www.som360.org/ca
Prestacions econòmiques

Puc demanar una excedència remunerada per tenir cura del meu fill o filla?

Pots acollir-te a la prestació CUME de l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), un subsidi que compensa la pèrdua d’ingressos que pateixen els treballadors progenitors, adoptants o acollidors, que redueixen la seva jornada de treball (mínima d’un 50%) i el seu salari per tenir cura de manera directa, continuada i permanent del menor al seu càrrec afectat per càncer o una altre malaltia greu determinada legalment. Pots informar-te de quins són els requisits i el procediment per poder accedir a aquesta prestació al portal del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.