www.som360.org/ca
TCA

És possible la recuperació d'un TCA de llarga durada?

A grans trets, darrerament hi ha cert consens a l’hora de valorar la recuperació d'acord amb tres dimensions:

  • Criteris físics
  • Conductuals
  • Psicològics/cognitius

A mesura que el temps passa, les possibilitats de recuperació disminueixen, però sempre hi ha la possibilitat. No obstant això, cal revalorar el tractament i les característiques del cas, així com els objectius, fixant expectatives reals.

És important l'enfocament centrat en les conseqüències psicosocials i la millora de la qualitat de vida; tot i no aconseguir una recuperació completa, cal intentar recuperar l'esperança i l'establiment d'una vida amb més sentit.