www.som360.org/ca
Trastorn d'evitació / restricció de la ingesta d'aliments

Quin és el tractament de l’ARFID?

L'ARFID requereix un abordatge multidisciplinari en què intervinguin diferents disciplines: psiquiatria, psicologia, infermeria, gastroenterologia, treball social i logopèdia, entre d'altres.

Des dels serveis especialitzats en salut mental s'ofereix un pla de tractament a nivell individual, grupal i familiar, sempre adaptat a les necessitats i a la situació de cada persona, tenint en compte que cada cas pot requerir diferents nivells de dispositius hospitalaris (els casos més greus requereixen hospitalització) quant a intensitat i sempre en funció del nivell de gravetat.

El tipus d'intervenció que es duu a terme consisteix en l'exposició gradual en viu (tècnica cognitivoconductual) als estímuls aversius (aliments rebutjats). El primer objectiu és que la persona s'exposi gradualment als estímuls evitats i, mitjançant tècniques de relaxació, disminueixin progressivament els símptomes d'ansietat que presenta davant de l'aliment temut. Mitjançant aquest procediment, el segon objectiu és poder reduir les dificultats d'afrontament i arribar a la generalització de la conducta apresa per dur-la a terme al domicili, fase que consisteix en què la persona vagi incorporant a la seva dieta diària els aliments als quals s'ha anat exposant durant el pla de tractament, i pugui assolir una alimentació variada i saludable, sempre oferint pautes d'actuació i estratègies d'afrontament.