www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Els trastorns de la conducta alimentària afecten només els adolescents?

Els trastorns alimentaris com l’anorèxia i la bulímia no afecten únicament els i les adolescents. Aquest tipus de trastorns poden aparèixer en persones de qualsevol edat. El que sí que és habitual és que l’edat d’inici se situï a l’adolescència, ja que és l’etapa de major risc per presentar aquests trastorns. Però trobem casos en edat prepuberal (entre els 11 i 12 anys) i casos en què la malaltia s’ha iniciat durant la joventut i l’edat adulta.