www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Són molt comuns els trastorns alimentaris?

Els estudis epidemiològics en la població de més risc, dones entre 12 i 21 anys, indiquen una prevalença entorn del 5%. Per diagnòstic, les dades de prevalença són del 0.31% per a l'anorèxia nerviosa, 0.77% per a la bulímia nerviosa i 3.07% per als trastorns de la conducta alimentària no especificats (quadres incomplets d'anorèxia, bulímia o trastorn per afartaments). Les conductes de risc per tenir un TCA en adolescents se situa entre l'11 i el 18%.