www.som360.org/ca
Vincle emocional

Què podem fer quan una persona amb autisme s'aclapara en una relació i es distancia?

Si una persona se sent aclaparada i s'allunya d'una relació, és important abordar la situació amb comprensió i respecte per les seves necessitats individuals.

Evidentment, podem intentar certes coses que ens poden ajudar. Per exemple, comunicar-nos de manera clara i sense dobles sentits. És important que la persona amb autisme entengui clarament les expectatives i els límits de la relació. Això pot incloure discutir les necessitats individuals de cada persona i trobar solucions que funcionin per a totes dues parts.

D'altra banda, si una persona amb autisme necessita espai i temps per processar la relació, és important respectar la seva necessitat. Això pot incloure donar-li temps per reflexionar i processar les seves emocions.