www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Les persones afectades per un trastorn de la conducta alimentària són sempre conscients del problema?

No. Un tret habitual dels trastorns alimentaris com l'anorèxia o la bulímia és la manca de consciència de la malaltia i, en conseqüència, la falta de motivació per recuperar-se. Per aquest motiu, el seu tractament és llarg i complex, i el paper de la família és fonamental per a la recuperació de la persona afectada.