www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Després de molts fracassos terapèutics, es pot respondre finalment a un tractament?

Sí. Hem de tenir en compte diferents aspectes que poden facilitar aquesta resposta positiva al tractament: consciència de malaltia i motivació per al canvi, mantenir un tractament amb un equip especialitzat en el trastorn de la conducta alimentària, generar confiança envers el tractament i l’equip terapèutic, col·laborar i seguir les recomanacions de l’equip terapèutic i lluitar per vincular la persona amb el seu projecte vital.