www.som360.org/ca
Com viure amb…

Una persona amb trastorn de l'espectre de l'autisme pot aprendre?

Cada cas és únic. Per això és important fer una valoració de les capacitats, habilitats i dificultats de cada infant. Però sí, una persona amb TEA pot aprendre, cadascuna amb el seu nivell i amb els suports que necessiti.

Cal tenir en compte que les habilitats cognitives repercuteixen en la capacitat d'aprenentatge, i haurem d'utilitzar estratègies específiques i individualitzades per afavorir-lo. Els materials i estímuls visuals poden ser de gran ajuda per a ells.