www.som360.org/ca
Diagnòstic

El trastorn de l'espectre de l'autisme només afecta els nois?

El trastorn de l'espectre de l'autisme afecta una de cada 160 persones o una de cada 54, segons l'estudi que consultem. Però hi ha una prevalença diferencial segons el gènere. Si tenim en compte tot l'espectre, de cada 4 homes diagnosticats, hi ha una dona afectada. En el subgrup de les persones amb TEA sense discapacitat intel·lectual, aquesta diferència pot arribar a ser de 10 homes per cada dona. 

La causa principal d'aquestes diferències pot estar relacionada amb aspectes genètics, però se sospita que també pot haver-hi menys diagnòstics i una infradetecció en les dones. I és que les característiques del TEA són diferents en les dones i en els homes, però les eines de diagnòstic actuals són menys sensibles a les característiques pròpies del gènere femení.