www.som360.org/ca
Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)

Una persona amb autisme té trets físics diferents?

No té perquè. El TEA és un trastorn del neurodesenvolupament que no presenta unes característiques fenotípiques determinades. Ara bé, hi ha casos en què aquest trastorn va associat a alguna síndrome genètica, com la síndrome de Down, la síndrome d'X-Fràgil o la síndrome d'Angelman, entre d'altres. En aquests casos sí que el nen o la nena tindrà uns trets físics determinats, però no causats pel TEA sinó per aquesta alteració genètica.