www.som360.org/ca
Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)

Com afecta la menstruació a les noies amb TEA?

S’ha observat que, en ocasions, les noies amb TEA durant la menstruació perceben una intensificació dels seus símptomes per exemple a nivell sensorial, amb una major sensibilitat a nivell olfactiu, i tàctil i al dolor, així com majors dificultats per regular les emocions i la conducta.

Les noies amb TEA experimentaran molts canvis durant la pubertat, de la mateixa manera que altres nenes. És probable que el seu primer període sigui un de les seves majors fites durant aquest temps. El TEA no afecta quan les nenes comencen els seus períodes, de manera que moltes nenes amb TEA probablement tindran el seu primer període entre els nou i els onze anys.