www.som360.org/ca
Comunicació

És bo obligar els infants amb TEA a relacionar-se amb altres companys si no volen fer-ho?

No és bo obligar, sinó que se li ha de mostrar els beneficis de la comunicació. Sempre s’ha de respectar la situació de la persona, valorar el cost d’aquestes situacions, no sobrecarregar aquestes persones amb la comunicació si per a ells són situacions complexes. S’hauria d’intentar garantir situacions en les quals hi haurà èxit en aquesta comunicació. Treballar en un entorn agradable, que se senti a gust i, a partir d’aquí, provar les comunicacions i veure què funciona millor.

És molt important respectar el dret que tenen les persones amb autisme a poder-se relacionar amb els altres. És el context el que s’ha d’adaptar per tal que ells puguin comunicar-se, l’esforç també ha de ser de les altres persones, no només de la persona amb TEA.