www.som360.org/ca
Conducta autolesiva

Què faig si la meva amiga m'explica que s'autolesiona?

Si un amic o una amiga t'explica que s'ha autolesionat, això suposa una mostra de confiança, per la qual cosa hauries d'utilitzar-la per convèncer-la que sigui ella mateixa la que li ho expliqui als seus pares o a alguna persona adulta que la pugui ajudar. A vegades és més fàcil començar explicant-ho a un o una orientadora escolar, al tutor o tutora o a una persona professional en Psicopedagogia i, posteriorment, aquesta persona professional pot ajudar a explicar-li-ho als pares, que sempre han d'acabar estant informats, encara que no sempre siguin els primers a saber-ho.