www.som360.org/ca
Conducta autolesiva

Quines conseqüències pot tenir autolesionar-se?

Les conseqüències d'autolesionar-se poden produir-se tant a curt com a llarg termini, i aquestes últimes potser són les més greus. A curt termini, és una conducta que pot ser estigmatitzant, a més d'afectar les relacions socials i interpersonals, ja que impliquen aïllament, sentiments d'incomprensió, preocupació i malestar en l'entorn social i familiar, etc. Entre les conseqüències a llarg termini, a més de la cronificació d'aquestes conseqüències immediates, destaca el fet que l'autolesió pot convertir-se en la manera habitual d'afrontar el malestar, la qual cosa impedeix aprendre estratègies d'afrontament més adaptatives, i tot el que això implica. D'altra banda, hi ha el risc que a aquesta conducta autolesiva se li associïn problemes més greus, com el desenvolupament d'idees de mort.