www.som360.org/ca
Conducta autolesiva

L'autolesió és una manera de cridar l'atenció?

Moltes persones adolescents i joves expliquen sovint que s'autolesionen per regular una situació social, com per exemple per  evitar una discussió o per rebre atenció. Encara que això pugui semblar una manipulació, és preferible valorar els factors que han precipitat aquesta autolesió i les conseqüències a curt termini en cada cas concret. Cal destacar que la majoria de les vegades, però, l'autolesió és una manera disfuncional de manejar les emocions.