www.som360.org/ca
Psicosi

Com puc ajudar la meva amiga que té un primer episodi psicòtic o un trastorn psicòtic?

Moltes de les persones que tenen un trastorn psicòtic agraeixen un tracte normal. És a dir, no fer res diferent. És recomanable proposar-li activitats i parlar de temes que no tinguin a veure amb la simptomatologia psicòtica. Estar al costat de la persona que té aquest trastorn, escoltar-la i mostrar-li suport és de gran ajuda.