www.som360.org/ca
Família

Els germans i les germanes d’una persona amb trastorn psicòtic han de saber què li passa?

Sí, és preferible que els germans i germanes tinguin coneixement de la situació. És útil poder-los explicar què són els trastorn psicòtics i anticipar-los, en la mesura que sigui possible, als canvis que poden sorgir a causa d’aquesta situació. Aquestes explicacions han d’estar sempre adaptades a l’edat i a la capacitat de comprensió del germà o germana.

Amagar el que està passant no és recomanable. S’ha de parlar obertament del tema i establir una bona comunicació amb l’entorn familiar per fomentar un bon desenvolupament emocional. Els i les professionals us poden assessorar en aquests aspectes de comunicació i relació amb els germans i germanes.