www.som360.org/ca
Amistats

Com poden ajudar les amistats a un adolescent, després d'un episodi psicòtic?

Durant l'adolescència i la joventut, els grups d'iguals són els referents principals i, per tant, tenen un paper fonamental. En aquest sentit, el fet de comptar amb el seu suport afavoreix una bona evolució.

Algunes pautes per acompanyar les nostres amistats que estiguin en procés de recuperació són:

  • Mantenir relacions afectives estretes, coherents i recíproques.
  • Posar atenció a la crítica, la sobreprotecció i l'hostilitat.
  • Tenir una comunicació clara sobre el trastorn i la seva gestió amb les amistats més properes.
  • Assumir que els processos de recuperació necessiten el seu temps i no són lineals.
  • Transmetre esperança.
  • Escoltar.
  • Acompanyar sense decidir per l'altra persona.