www.som360.org/ca
Abús sexual infantil

Com podem prevenir que les noies amb autisme pateixin situacions abusives?

les dones amb autisme són més vulnerables a viure abusos sexuals, però la intervenció precoç pot ajudar a protegir-les. Això no significa que els nois amb autisme no siguin també més vulnerables que la població general, però sí que implica que, com en altres sectors, si ets noia, les possibilitats són més altes. Què podem fer per millorar la prevenció? Quines alertes poden tenir les famílies?

Podem crear espais i moments de conversa, amb el suport de materiales como el conte Kiko y la mano o de vídeos como els que té Pixar, i aprofitar qualsevol situació quotidiana per parlar des de la perspectiva de la prevenció; facilitar al màxim l'autonomia en la higiene; i interessar-nos per protocols antibullying o de prevenció sexual en els centres educatius i en les institucions.

Observar els canvis conductuals en l'alimentació, el son, els interessos, els tipus de joc (amb violència, sexualizats precoçment), els dibuixos, les expressions de rebuig de llocs o de persones amb qui abans acceptaven anar, les conductes regressives, com tornar a fer-se pipí o caca o desitjar novament ninots que feia temps havia deixat enrere, poden ser canvis que ens alertin que alguna cosa passa, i, des d'aquí, cal tenir una visió prudent, respectar les conductes, acompanyar amb les emocions i, si ens trobem despistats, consultar amb un professional.