www.som360.org/ca
Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)

Totes les persones amb TEA tenen discapacitat intel·lectual?

No totes les persones amb TEA tenen associades dificultats a nivell cognitiu o discapacitat intel·lectual. Totes elles comparteixen característiques clíniques, però cada cas és únic i hi ha una gran heterogeneïtat.