www.som360.org/ca
Família

Com ha d’afrontar la família un trastorn de la conducta alimentària?

Moltes vegades les famílies de persones afectades per una anorèxia o una bulímia nerviosa arriben al principi del tractament molt desorientades i esgotades. La nostra tasca com a professionals és ajudar-les i orientar-les perquè puguin afrontar d’una manera eficaç el trastorn alimentari. No hi ha un únic patró d’afrontament en les diferents situacions i conflictes que puguin sorgir, però sí que és important desenvolupar habilitats de cura, col·laboració, tranquil·litat, coherència i compassió per la persona afectada per un TCA.