www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Quan surti de l’ingrés estaré curat/ada?

No. Hi ha uns objectius concrets per a l’ingrés d’una persona amb un trastorn de la conducta alimentària, però, un cop assolits, ha de continuar fent tractament amb una altra modalitat com l’hospital de dia o l’ambulatori.