www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Què ha de fer l'escola o l'institut si la família nega un cas de trastorn de la conducta alimentària?

Són els tutors legals de la persona menor afectada els responsables de sol·licitar ajuda mèdica. De vegades, hi ha famílies que presenten resistències i no reaccionen com esperem o creiem que la situació requereix. En el cas que s’hagi comunicat a la família en diverses ocasions la preocupació respecte al seu fill o filla i davant la possible gravetat del cas, caldrà traslladar la preocupació a les comissions d’atenció a la diversitat i socials del centre educatiu i/o als equips d’orientació psicopedagògica de la zona.