www.som360.org/ca
Desenvolupament afectiusexual

Com afavorir el desenvolupament afectiusexual dels adolescents amb TEA

Per afavorir una adequada comprensió dels canvis físics propis de la pubertat i un adequat desenvolupament afectiu sexual, es recomana:

  • Oferir informació clara sobre els canvis físics propis de la pubertat i sobre la seva implicació en el seu propi cos. Oferir informació sobre com es relacionen aquests canvis amb el món social.
  • Oferir informació sobre com mantenir la seguretat en situacions de relacions amb altres persones.
  • Aclarir quina informació i conductes s’han de reservar per a l’àmbit privat.
  • Desenvolupar programes d’educació sexual adequats i adaptats a les diferents necessitats de les persones amb TEA, tenint en compte el seu nivell de funcionament.
  • Respectar moments d’intimitat i privacitat.

En relació a l’anatomia i fisiologia sexual, es recomana:

  • Oferir informació sobre el seu propi cos i desenvolupar una actitud positiva cap a un mateix.
  • Promoure hàbits d’higiene i cura personal. Revisions mèdiques.
  • Oferir informació sobre aspectes com la menstruació. En el cas de les noies, proporcionar més informació sobre els cicles menstruals, ajudar-les a trobar estratègies per identificar i regular les sensacions físiques i emocionals associades. 
  • Oferir informació sobre altres conceptes com ejaculació i masturbació. Explicar concepte de «públic» i «privat», amb suports visuals i històries socials que facilitin la comprensió.

En relació als abusos sexuals, es recomana oferir informació sobre què són, qui poden cometre’ls, qui ens pot ajudar i què fer en cas de patir abús sexual. És important afavorir la prevenció.