www.som360.org/ca
Conducta autolesiva

Les autolesions són iguals en nois i noies?

Sabem que hi ha diferents tipus d'autolesió i que algunes són més severes que altres. Alguns estudis indiquen que les noies s'autolesionen més sovint (sobretot en el context clínic), ho fan utilitzant més mètodes diferents i és més probable que utilitzin el tall com a mètode d'autolesió. Els nois s'autolesionen de manera menys freqüent i utilitzen més altres tipus de mètodes. Per tant, hi ha algunes diferències entre els nois i les noies.