www.som360.org/ca
Autolesions

Les persones que s'autolesionen tenen un trastorn de salut mental?

Aquestes conductes no sempre es produeixen en el context d’un trastorn mental. De fet, cada cop més s’observen en la població no clínica i, en molts casos, es pot intervenir des d’un àmbit no especialitzat en salut mental. En les darreres dècades, hi ha hagut un increment de les autolesions no suïcides entre els nois i noies sense cap diagnòstic de salut mental, com una manera d’expressar el malestar.