www.som360.org/ca
Factors de risc

Hi ha persones que tenen més risc de tenir conductes autolesives?

S'han identificat algunes variables psicològiques que, quan són presents, són factors de risc per al desenvolupament d'autolesions no suïcides. Una d'aquestes variables són els trets de personalitat disfuncionals, i, concretament, les personalitats de tipus inestable, amb elevada reactivitat emocional, amb tendència a les conductes impulsives o amb tendència a desenvolupar punts de vista excessivament subjectius o egocèntrics, etc.

Els trets de personalitat disfuncionals, en general, fan referència a un patró perdurable d'experiència interna i comportament que es desvia de manera notable de les expectatives culturals de l'individu. Aquest patró es manifesta en els àmbits de la cognició, l'afectivitat, el funcionament interpersonal i el control dels impulsos.  En l'adolescència, els problemes de personalitat poden ser difícils de diagnosticar i poden necessitar la intervenció d'un especialista clínic, ja que en aquest període la personalitat està en procés de formació i estructuració i, a més, les crisis adolescents poden comportar algunes alteracions no patològiques en la personalitat que podrien confondre's amb trets disfuncionals.