www.som360.org/ca
Autoestima

Els adolescents amb TEA solen tenir menys autoestima?

Els adolescents amb TEA mostren menors nivells d’autoestima que els adolescents de desenvolupament típic. Pel que fa al desenvolupament de l’autoconcepte i la identitat, en moltes ocasions els adolescents amb TEA tendeixen a mostrar un pensament més rígid i concret, amb dificultats per a la flexibilitat cognitiva i per adquirir conceptes més abstractes. 

Algunes recomanacions per afavorir l’autoestima són: 

  • Transmetre seguretat i confiança a l’adolescent. 
  • És important que se senti recolzat i que es valorin els seus èxits i esforços. 
  • Dedicar temps de qualitat per a realitzar activitats d’oci junts o compartir interessos. 
  • Davant comportaments inadequats, es recomana posar límits de forma clara, però evitant etiquetar a la persona.