www.som360.org/ca
Totes les respostes

L'addició es pot manifestar com una obsessió en mode pur? És a dir, sense compulsió visible externament, només en mode rumiatiu de pensament?

Elena Flores Márquez
Elena Flores Márquez
Psicòloga clínica. Unitat de Conductes Addictives de l'Adolescent (UCAD). Àrea de Salut Mental.
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

És freqüent el pensament recurrent sobre el videojoc o la tecnologia quan hi ha una addicció, sobretot quan no s'hi té accés. També són freqüents els símptomes d'abstinència que podrien encaixar amb allò que comenten.

Però el trastorn per videojocs té aquestes característiques:

  • Focalització: preocupació freqüent, pensaments obsessius o desig intens de fer l'activitat, que s'acaba convertint en prioritària a la vida de la persona. Es perd interès per qualsevol altra activitat escolar, laboral, lúdica o social.
  • Modificació de l'estat d'ànim: es realitza l'activitat per evadir-se del malestar emocional o millorar l'estat d'ànim.
  • Tolerància: increment progressiu del temps dedicat a fer l'activitat per obtenir la gratificació inicial.
  • Símptomes d'abstinència: sentiments o sensacions desagradables quan no es pot fer l'activitat (irritabilitat, ansietat, agitació...).
  • Conflicte: l'excés de temps utilitzat en l'activitat gratificant ocasiona conflictes interns (intents de control infructuosos, malestar emocional amb la situació), o conflictes amb els altres (discussions familiars, aïllament dels amics, disminució del rendiment escolar...) .
  • Recaiguda: tendència a repetir patrons repetitius del comportament addictiu després d'un període d'abstinència o de control.
Estàs veient:
Elena Flores Márquez
Elena Flores Márquez
Psicòloga clínica. Unitat de Conductes Addictives de l'Adolescent (UCAD). Àrea de Salut Mental.
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Alejandro Almansa
Alejandro Almansa
Educador
Educació per a l'Acció Crítica (EdPAC)