www.som360.org/ca

El suport entre iguals en l’atenció integral de les persones sense llar

Recomanacions de la Guia NICE
Cisa Llopis Carbajo
Cisa Llopis Carbajo
Psicòloga. Coordinadora tècnica.
SOM Salud Mental 360
apoyo mutuo sinhogar

La Guia NICE d'Atenció integral sanitària i social per a persones sense llar, publicada el març de 2022, proporciona recomanacions sobre com millorar l'accés i el compromís amb els serveis socials i de salut per a persones sense llar, així com consells sobre com les administracions, entitats gestores, proveïdors i professionals de diferents disciplines poden treballar de manera conjunta en el suport i la millora dels resultats per a les persones en situació de sensellarisme.

La Guia assenyala que les persones que no tenen una llar sovint experimenten una atenció pitjor a les seves necessitats sanitàries i socials i això contribueix a fer que la persona acabi vivint en situació de sensellarisme, alhora que pot ser també conseqüència d'aquesta mateixa situació. A més, tenen pitjors indicadors socials i de salut que la població general (per exemple, la seva esperança de vida pot ser de fins a 30 anys menys), i fan més ús dels serveis d'urgències i emergències hospitalàries.

Així, la Guia pretén oferir models de provisió de serveis, amb serveis específics per a les persones sense llar, però també per facilitar-los l'accés als serveis generals.

Un dels principis generals de la Guia és reconèixer el valor del codisseny i la coprovisió dels serveis amb iguals (peer), amb persones que han viscut i experimentat una situació de sensellarisme, com una manera de millorar la qualitat de l'atenció sanitària i social que se'ls ofereix.

Quatre maneres d'incorporar a iguals als serveis:

Implicar persones amb experiència pròpia com a proveïdors de serveis i en el disseny d’aquests

Les persones que han viscut una experiència de sensellarisme poden oferir directament intervencions socials i de salut. També se les pot implicar aportant la visió de la persona usuària en el disseny i el desenvolupament dels serveis, a més de proporcionar formació als equips professionals (sanitaris i socials). Un altre aspecte clau és la seva implicació en la recerca participativa i en la recopilació de dades per a aquesta.

Oferir suport a altres persones sense llar

Les persones amb experiència pròpia en sensellarisme proporcionen un model als seus iguals de com han pogut canviar les seves vides i els ajuden a desenvolupar la seva autoeficàcia. Aquestes persones també poden actuar com a acompanyants o guies en l'acollida a noves persones usuàries dels serveis, ajudar-les a assistir a les cites (o durant les mateixes cites), a més que faciliten la creació de relacions de confiança amb l'equip professional i milloren la comunicació entre aquest i les persones ateses.

Donar suport als iguals a la sortida efectiva dels serveis i al manteniment del propi benestar i desenvolupament

En aquest sentit, la guia indica que les persones sense llar puguin proporcionar formació, supervisió i estructures de gestió orientades i adaptades a les necessitats de la persona. També els poden proporcionar suport social i psicològic (pràctica reflexiva) d'acord amb les seves necessitats i circumstàncies canviants, a més de suport adaptat per al seu desenvolupament professional, incloent-hi l'accés a formacions i oportunitats d'ocupació inclusives.

Conèixer les necessitats i preferències de les persones sense llar

Les persones que han viscut experiències de sensellarisme disposen d’uns antecedents i habilitats que faciliten conèixer les necessitats i preferències d’altres persones sense llar. Per això es pot tenir en compte la seva experiència, antecedents i habilitats lingüístiques i com poden ser utilitzades per conèixer les necessitats i preferències de les persones sense llar.

Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 17 de agost de 2022
Darrera modificació 17 de agost de 2022
Cisa Llopis Carbajo

Cisa Llopis Carbajo

Psicòloga. Coordinadora tècnica.
SOM Salud Mental 360