www.som360.org/ca
Blog

Senyals d'alerta en el maltractament a la gent gran

Totes les persones podem col·laborar en la detecció de situacions de risc
Cisa Llopis Carbajo

Cisa Llopis Carbajo

Psicòloga experta en Intervenció Social. Coordinadora tècnica.
SOM Salud Mental 360
Maltrato gente mayor

Aproximadament, 1 de cada 6 persones més grans de 60 anys ha patit alguna forma de maltractament o abús. Però aquesta és una dada estimada, ja que no hi ha prou estudis sobre la incidència i la prevalença d'aquest problema que ens permetin tenir una imatge clara d'aquest fenomen complex, multifactorial i greu. El que sí que sabem és que durant la pandèmia de COVID-19 han augmentat els casos de maltractament a la gent gran.

La Declaració de Toronto (2002) defineix el maltractament a la gent gran com un acte únic o repetit que causa dany o angoixa a una persona gran, o la manca de resposta apropiada per evitar altres danys, que succeeix dins d'una relació basada en la confiança .

Totes les persones (professionals de serveis socials, jurídics, seguretat, salut… però també la pròpia ciutadania) podem col·laborar en la detecció de possibles situacions de maltractament envers persones grans, per així afavorir una intervenció adequada i evitar que esdevinguin més greus i crònics. Per això, és important que coneguem els diferents tipus de maltractaments i les seves senyals d'alerta.

Pregunta a l'expert

La depressió en persones grans

Els maltractaments poden produir lesions físiques greus i conseqüències psicològiques de llarga durada per a la persona gran. Poden donar-se tant a la llar per part de familiars, persones de l'entorn proper o persones cuidadores professionals; a l'àmbit institucional, com a centres de dia, hospitals, residèncie; i en l'entorn estructural o social, quan es produeixen accions que discriminen a les persones pel fet de ser majors i generalment vinculades a la manca de polítiques i recursos socials, sanitaris o jurídics de les administracions i estructures socials. En tots aquests àmbits, el maltractament i l'abús prenen diverses formes i cadascuna presenta diferents indicadors d'alerta.

Maltractament físic

 • Es dóna en forma de cops, empentes, contencions, etc.
 • És freqüent que deixi seqüeles visibles, per la qual cosa és més fàcil de detectar que altres tipus de maltractament.
 • Senyals d'alerta: caigudes reiterades inexplicables, ferides i contusions, fractures recurrents, cremades, marques de subjecció, pèrdua de pes.

Maltractament sexual

 • Quan es produeixen actes o intents d’acció sexual sense consentiment. També s'entén per maltractament sexual fer o difondre vídeos o fotografies inadequades.
 • Senyals d'alerta: infeccions de transmissió sexual, lesions a les zones genitals, rebuig al contacte físic, roba interior trencada o tacada.

Maltractament psicològic o emocional

 • Es considera maltractament psicològic les amenaces, insults, aïllament, humiliacions, la infantilització, etc.
 • És una de les maneres més freqüents i difícils de detectar, perquè no sol deixar senyals visibles.
 • Senyals d'alerta: agitació i ira, confusió, apatia, depressió i intent de suïcidi, ansietat, autoimatge negativa i baixa autoestima, aïllament, necessitat de consultar per prendre qualsevol decisió.

Maltractament econòmic

 • Es dóna quan hi ha un ús inadequat dels béns econòmics o materials de la persona gran per part de tercers, sense el seu consentiment, amb engany o fins i tot robatori.
 • Aquest tipus de maltractament tant el poden cometre familiars i persones de l’entorn, com cuidadors professionals i institucions.
 • Senyals d'alerta: canvis improvisats al testament o altres documents de propietat, deteriorament del nivell de vida, impagament de factures i deutes, moviments no habituals en els comptes bancaris de la persona o excessius retirats de diners efectius, desaparició de joies i objectes personals de valor, interès excessiu i inusitat per fer-se càrrec de la persona gran, o fins i tot demandes no justificades de mesures de protecció jurídica (tutela).

Negligència i abandó

 • Consisteix a no atendre les obligacions de cures i l'aportació d'elements essencials per a la vida de la persona gran, ja sigui de manera intencional o no. És un tipus de maltractament molt freqüent.
 • Es considera també maltractament cap a la persona gran quan aquesta és abandonada en una institució (hospital o recursos residencial), al carrer o al domicili.
 • Senyals d'alerta: aspecte personal descuidat, desnutrició, mala higiene corporal, roba inadequada, problemes de salut sense tractar, condicions d'habitatge inadequats (brutícia, acumulació de residus), etc.

Vulneració de drets

 • Consisteix a privar la persona dels drets que legalment li corresponen, o de l'autonomia per a la presa de les pròpies decisions.
 • Alguns exemples d'aquest tipus de maltractament són la censura de la correspondència, el tracte discriminatori, l'assetjament immobiliari, la manca de respecte a la llibertat i la intimitat, etc.

El maltractament a la gent gran és un fenomen complex multifactorial. Per això no podem parlar del perfil de la persona que comet el maltractament, sinó dels factors de risc, vinculats a la persona que rep el maltractament, i que poden afavorir que passi el maltractament.

Factors de risc de la persona que és maltractada:

 • Ser dona.
 • Tenir més de 75 anys.
 • En situació de separació, divorci o viduïtat.
 • Estar en situació d'aïllament social.
 • Tenir dependència funcional, discapacitat, mala salut mental o deteriorament cognitiu.
 • Dependència econòmica.

Factors de risc de la persona que comet el maltractament:

 • Trets de personalitat vinculats a la poca capacitat de control dels impulsos o poca tolerància a la frustració.
 • Abús de substàncies: alcohol, fàrmacs, tòxics…
 • Sobrecàrrega física i emocional.
 • Aïllament social.
 • Antecedents de violència familiar.
 • Dependència (principalment econòmica) respecte a la persona gran.
 • Presència de problemes de salut mental, especialment si aquests no estan sent ben atesos o no han estat diagnosticats.

Oferint el nostre suport a la gent gran, ajudarem a reduir la probabilitat que pateixin situacions de maltractament. Si ets una persona gran que pateix maltractament, o sospites que s'està produint amb algú del teu entorn o, fins i tot, creus que pots estar cometent maltractament sense ser-ne del tot conscient, pots demanar ajuda als centres d'atenció primària, centres de urgències i emergències, serveis socials o fins i tot als cossos de seguretat.

Si tens pensaments suïcides, demana ajut:

També pots comunicar-te amb els serveis d'emergència locals de la teva zona de residència.