www.som360.org/ca

Puc treballar si tinc un TCA?

Factors a valorar perquè l'ocupació sigui beneficiosa
Ana Samaniego Martínez
Ana Samaniego Martínez
Treballadora social. Àrea de Salud Mental.
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Jordi Mitjà
Jordi Mitjà Costa
Infermer de la Unitat Funcional Integrada de Trastorns de la Conducta Alimentària. Àrea de Salut Mental
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Trabajo & tca

Una de les preguntes més freqüents que es fan les persones que tenen un trastorn de la conducta alimentària (TCA) són aquelles que tenen relació amb el món laboral. Puc treballar si estic en tractament d'un TCA? Tots els treballs són vàlids? Haig de dir a l'empresa que tinc un TCA? Quin posicionament tindrà l'empresa o els companys?

El treball és un dret fonamental, però per a les persones amb problemes de salut mental esdevé un repte important tant per l'estigma que envolta la salut mental com per la poca adaptabilitat que hi ha en el món laboral ordinari per donar espais a persones amb aquests trastorns. Per a aquestes persones, tenir feina pot contribuir a la recuperació i a la inclusió, així com també millorar la confiança i el seu acompliment en la societat.

Tot i que la salut mental està ja present en l'àmbit laboral com un tema al qual parar atenció, el pes de l'estigma continua sent tan alt que el 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no el comparteixen al seu lloc de treball, segons el recent informe de Catalunya sobre la salut mental, l'estigma i el món laboral. De fet, un 45% de les mateixes persones treballadores opinen que una persona amb un problema de salut mental seria tractada de forma injusta i discriminada en el lloc de treball.

L'activitat laboral ha de remar a favor de la recuperació

Les persones amb TCA segueixen, cadascuna d'elles, un procés i un pla terapèutic únic i individual. Això significa que la capacitat de treballar de cada persona pot variar depenent de diversos factors: la gravetat del trastorn, el tipus de tractament (consultes externes, hospitalització parcial, hospitalització total, etc.) i el suport emocional que rep.

Els equips professionals que les atenen tenen un paper fonamental en el procés d'adaptabilitat en el lloc de treball. Juntament amb la persona, s'avalua tota la situació i s'orienta sobre quina és l'ocupació idònia tenint en compte el moment de recuperació de la persona, els seus propis recursos i habilitats de gestió del trastorn i el seu projecte de vida. L'objectiu és evitar els treballs que, pel seu nivell d'estrès, entorpeixin la recuperació i trobar un equilibri entre l'estat de salut de la persona i la seva motivació per desenvolupar el treball.

Així que, davant la pregunta sobre si es pot treballar durant el tractament d'un trastorn de la conducta alimentària, la resposta és tan diversa com diversos són els casos. Hi ha persones que, malgrat tenir ganes de treballar, no aconsegueixen fer-ho a causa dels símptomes físics, com, per exemple, l'infrapès; i emocionals, com la irritabilitat i baixa autoestima. Hi ha altres persones que a causa del moment en què es troben, l'activitat laboral els afecta de manera negativa i els genera limitacions que acaben entorpint el seu procés de recuperació. I també hi ha qui és capaç de mantenir una ocupació estable durant tot el procés terapèutic.

Aspectes a valorar per a poder treballar en cas de TCA:

  • És indispensable una valoració conjunta entre la persona amb TCA i el seu equip assistencial per analitzar pros i contres de cada ocupació en relació al moment del procés terapèutic en què es trobi.
  • En el procés d'anàlisi és important conèixer bé les característiques de l'ocupació per saber quins aspectes poden ser beneficiosos o no per a la persona, com pot ser tenir un horari laboral regular, per exemple.
  • És important conèixer quin és l'entorn laboral. L'ideal és treballar en organitzacions amb polítiques de promoció de la salut mental i sensibilitat per oferir suport emocional i mesures adaptatives a les persones treballadores amb problemes de salut mental.
  • Cal evitar aquells treballs que impliquin un alt nivell d'estrès, pressió per l'aparença física o una cultura de la dieta i la imatge corporal.

Explicar en el lloc de treball que es té un problema de salut mental és decisió de la pròpia persona. Forma part de l'àmbit privat de la persona i influeixen molts aspectes, com és l'estigma que encara existeix sobre la salut mental.

En cas de voler comunicar-ho es recomana que es faci de manera natural, igual que es faria si es tingués qualsevol altra malaltia. En aquests casos, s'aconsella no mentir. Els equips assistencials també poden ajudar i acompanyar en aquest moment.

Una bona estratègia per comunicar que s'està en tractament per un TCA és escriure el que vols dir i pensar en possibles respostes per a les preguntes que et puguin fer, fins i tot pots assajar-lo. En la gran majoria d'empreses, la reacció més habitual és la de l'empatia i facilitar suport a la persona.

Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 27 de octubre de 2023
Darrera modificació 27 de octubre de 2023
Ana Samaniego Martínez

Ana Samaniego Martínez

Treballadora social. Àrea de Salud Mental.
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Jordi Mitjà

Jordi Mitjà Costa

Infermer de la Unitat Funcional Integrada de Trastorns de la Conducta Alimentària. Àrea de Salut Mental
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona