www.som360.org/ca

Protegim els infants i adolescents en l’esport

Recomanacions per prevenir i detectar maltractaments i violències sexuals a infants i adolescents en les activitats esportives
Cisa Llopis Carbajo
Cisa Llopis Carbajo
Psicòloga. Coordinadora tècnica.
SOM Salud Mental 360
protocolo proteccion infancia

El maltractament infantil és un fenomen excessivament freqüent arreu del món, multicausal i multisectorial, però que es pot prevenir.

L’Organització Mundial de la Salut defineix el maltractament infantil com els abusos i la desatenció de que són objecte els menors de 18 anys i inclou tots els tipus de maltractactament físic o psicològic, abús sexual, desatenció, negligència, entre d’altres, inclús de vegades també l’exposició a la violència masclista. La mateixa organització posa de relleu es conseqüències dels maltractaments en la salut física i mental de l’infant o adolescent, amb impacte en tota la seva posterior vida adulta.

Una de cada 5 dones i un de cada 13 homes declaren haver patit abusos sexual a la infància (OMS).

Alguns dels factors de risc del maltractament infantil poden ser propis de l’infant (com ser menor de 4 anys o adolescent), dels progenitors o tutors (dificultats en l’establiment del vincle afectiu amb el nadó, no tenir-ne cura, antecedents de maltractament infantil, consum d’alcohol i drogues o dificultats econòmiques), factors relacionals (aïllament o manca de xarxa social de suport, ruptura familiar o violència masclista, o problemes físics, mentals o del desenvolupament d’algun membre de la família), o factors de tipus socials i comunitaris (desigualtats socials i de gènere, manca d’habitatge adient, alts nivells d’atur i pobresa, inestabilitat o desigualtats econòmiques, fàcil disponibilitat d’alcohol i drogues, o insuficients polítiques de prevenció).

Alguns àmbits, com poden ser l’educatiu, l’esportiu o el del lleure, són bàsics en la detecció de casos d’infants i adolescents que són maltractats. En el cas de les activitats esportives fora de l’horari lectiu, igual que ocorre als centres educatius, són espais on passen gran part del seu temps d’activitats i socialització, on hi conviuen infants, adolescents i adults, i poden oferir un model relacional alternatiu o complementari al que troben a casa amb la família. Alhora, es poden crear vincles de confiança que permetran detectar abans possibles situacions de maltractament.

En aquest sentit, l’Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament de Barcelona ha elaborat un Protocol per a la prevenció, detecció i acció dels maltractaments i de les violències sexuals a infants i adolescents a les activitats esportives de la ciutat de Barcelona, per tal de proporcionar circuits d’intervenció a les entitats que gestionen activitats esportives amb infants i adolescents.

El protocol posa el focus en la importància de prendre mesures preventives per evitar situacions de risc, que poden anar des de treballar en parelles pedagògiques, a que les instal·lacions esportives facilitin el màxim possible la visibilitat en els espais que s’emprin, passant també per evitar quedar-se un professional sol amb un infant o adolescent, crear espais tranquils en llocs oberts per a les entrevistes individuals en comptes de fer-los en espais tancats, tenir cura de la confidencialitat de les dades i no donar o sol·licitar números de telèfon o correu electrònic personal sense informar a les famílies.

També recomana als equips professionals d’aquestes instal·lacions esportives que actuïn davant de situacions de sospita de maltractament en l’entorn familiar del menor,  per part d’alguna persona de l’equip de l’entitat, o per part d’un altre infant o adolescent amb qui comparteix activitat. L’actuació sempre haurà de ser prudent i guiada pels criteris de discreció (han de ser poques les persones informades de la situació i que han d’actuar-hi), transparència (comunicar tota la informació que es tingui, a les famílies i persones afectades) i mínima intervenció necessària (els menors no han de ser entrevistats per més d’una persona de l’entitat esportiva).

Com també es recull en el Protocol marc d’actuacions contra el maltractament d’infants i adolescents de Catalunya, seria recomanable designar un Referent de protecció contra el maltractament o violències sexuals als menors, persona amb qui s’hauria de contactar si es detecta qualsevol indici de maltractament, que assessorarà a la direcció i professionals de l’entitat sobre com intervenir-hi, o fer el seguiment dels casos detectats.  En el document de l’Institut Barcelona Esports recorden que en les entitats amb una estructura insuficient per permetre la figura del Referent de protecció, les seves funcions seran assumides per la presidència, direcció o coordinació de l’entitat.

Així, és cabdal per a reduir el maltractament infantil que les entitats que gestionen activitats esportives fora de l’horari lectiu en siguin partícips, implementant mesures de prevenció, formant als seus equips professionals en la detecció de situacions de maltractament, i proporcionant indicacions i eines per a l’actuació.

Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 2 de gener de 2023
Darrera modificació 2 de gener de 2023
Cisa Llopis Carbajo

Cisa Llopis Carbajo

Psicòloga. Coordinadora tècnica.
SOM Salud Mental 360