www.som360.org/ca
Blog

«Escola i TCA», un programa per prevenir els trastorns alimentaris a l'aula

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu impulsa aquest projecte adreçat a l'alumnat d'ESO i de Batxillerat
José Miquel Ortiz Moreno

José Miguel Ortiz Moreno

Infermer especialista en salut mental. Expert en trastorns de la conducta alimentària. Cap de gestió d'infermeria de formació.
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Miriam Faylin durante su intervención en el programa «Escuela y TCA»

L'escola és un dels llocs clau on cal informar sobre els trastorns de la conducta alimentària i fer-ne prevenció. Aquest és l'objectiu del programa «Escola i TCA», impulsat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu, que a través de testimonis en primera persona, xerrades de professionals i activitats de sensibilització vol fomentar la prevenció i enderrocar els estigmes associats a aquest trastorn de salut mental.  

Al voltant d'un 85% de les persones amb trastorns de la conducta alimentària que reben tractament especialitzat es recuperen plenament, i, encara que entre el 20 i el 30% dels casos es poden cronificar, amb la detecció precoç augmenta la probabilitat d'èxit en la recuperació. Per això és tan important que els joves rebin aquesta informació i puguin saber què cal fer i com cal actuar davant d'un cas de TCA.

TCA Iceberg

Molt més que un problema de relació amb el menjar

La idea del programa «Escola i TCA» va sorgir, fonamentalment, de tres àmbits diferents. D'una banda, de les mateixes escoles, en què cada dia són més les alumnes que trien la temàtica dels TCA per al projecte de treball de final de curs. Algunes d'aquestes alumnes es van dirigir al nostre centre per sol·licitar informació i el professorat va detectar la necessitat d'informar sobre aquests trastorns, sobre com es poden detectar i com cal ajudar els alumnes que puguin tenir-los.

També els usuaris i usuàries que estan hospitalitzats, molts d'ells nois i noies joves, van verbalitzar la necessitat d'oferir xerrades de prevenció a les escoles. La seva experiència els porta a afirmar que «moltes vegades no t'adones que tens un problema greu i que necessites ajuda fins que ja ets dins del trastorn». I, finalment, a l'origen d'aquest programa també hi van intervenir els professionals de la Unitat de Subaguts del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Des de l'equip educatiu i d'infermeria s'ha detectat un augment de casos de TCA en els darrers anys, sobretot entre adolescents, i van considerar prioritari actuar a les aules per informar i prevenir.

És molt important que els joves rebin informació i puguin saber què cal fer i com cal actuar davant d'un cas de trastorn de la conducta alimentària.

Sessions participatives sobre TCA

«Escola i TCA» apropa la realitat dels trastorns de la conducta alimentària als alumnes d'ESO i de Batxillerat de les escoles de Barcelona i del Baix Llobregat, mitjançant una dinàmica molt participativa, amb la intervenció de testimonis en primera persona i de professionals en aquest àmbit. Per dur-ho a terme, en primer lloc, es fa una enquesta prèvia a l'alumnat amb què s'avalua el grau de coneixement sobre la gravetat dels trastorns alimentaris, com ara l'anorèxia i la bulímia, i sobre els factors de risc associats.

Les sessions també són un recurs terapèutic per als nois i noies ingressats amb TCA, ja que el fet de parlar en públic reforça aspectes importants per a la recuperació.

A les sessions hi participen dos o tres nois o noies hospitalitzats en fase d'alta que, juntament amb les infermeres i una persona recuperada que narra el seu testimoni, contesten les preguntes i dubtes que sorgeixen durant el debat que es genera a l'aula. La participació d'aquests nois i noies amb TCA ingressats a la Unitat de Subaguts és també un recurs terapèutic per a ells, ja que el fet d'exposar-se i parlar en públic afavoreix aspectes tan importants com tenir consciència de la malaltia, millorar l'autoconcepte i empoderar-se per a la recuperació.

El testimoni de la cantautora Miriam Faylinn

Una de les col·laboracions més especials en les sessions d'aquest programa és la que protagonitza Miriam Faylinn, una jove cantautora de 22 anys, que a través de les cançons relata la seva experiència amb l'anorèxia, que va posar en perill la seva vida, i el seu procés de recuperació. Amb un concert en directe, íntim i emotiu, aconsegueix crear una atmosfera especial a l'aula i apropar-se de manera molt directa als nois i noies. «Gràcies a la música el missatge arriba als joves d'una manera diferent, molt més dinàmica, i així es poden arribar a prevenir comportaments o actituds que els poden portar a un trastorn de la conducta alimentària», explica aquesta jove valenta, que comparteix els seus sentiments de manera tan generosa.