www.som360.org/ca

Què és el trastorn de dependència emocional?

Característiques, factors de risc i factors de protecció
Vega González
Vega González-Bueso
Psicòloga especialista en Psicologia Clínica. Directora gerent de
AIS - Atenció i Investigació de Socioaddiccions

El trastorn de dependència emocional ha estat conceptualitzat per diversos autors. De la Villa i Sirvent (2009) el descriuen com un comportament addictiu cap a les relacions interpersonals, caracteritzat per un rol asimètric i una actitud dependent cap al subjecte de dependència; i Castelló (2000) el defineix com un patró persistent de necessitats emocionals insatisfetes que s'intenten cobrir de manera desadaptativa a través de la interacció amb altres persones.

D'acord amb altres trastorns, la dependència emocional es troba en l'extrem d'un continu basat en un tret adaptatiu, que en aquest cas és la vinculació interpersonal. Aquest trastorn pot afectar negativament la qualitat de vida dels qui el pateixen, ja que pot provocar una sèrie de problemes interpersonals i psicològics.

Característiques del trastorn de dependència emocional

S'han identificat una sèrie de trets o característiques que són components del trastorn de dependència emocional, a partir de conceptes teòrics i observacions clíniques. Segons diversos autors (Castelló, 2000, 2005; Schaeffer, 1998; González-Bueso, 2011), les persones amb dependència emocional presenten una necessitat excessiva d'aprovació, prefereixen relacions exclusives i exigeixen la disponibilitat contínua de l'altra persona.

Així mateix, s'ha observat que aquestes persones experimenten una eufòria excessiva i expectatives irreals sobre les relacions sentimentals, la qual cosa les pot portar a sotmetiment o subordinació a la parella, fins i tot en situacions en què es produeix menyspreu o humiliació per part d'aquesta. Tot això sembla que estar relacionat amb la por de perdre la relació i a la consegüent sensació d'abandonament i soledat.

D'altra banda, encara que s'ha cregut tradicionalment que la dependència emocional és un problema més freqüent en les dones, fet que sembla indicar el nombre de consultes clíniques, un estudi dut a terme en l'última dècada per González-Jiménez i Hernández-Romera (2014) va trobar que, en la població estudiantil de secundària, aquest fenomen és present en tots dos sexes en la mateixa proporció.

Factors de risc del trastorn de dependència emocional

Pel que fa als factors de risc, segons indiquen alguns estudis clínics, els antecedents sociofamiliars de les persones amb dependència emocional podrien actuar com a factors de vulnerabilitat, si han patit o estan patint maltractament emocional o físic en el seu entorn familiar o social, tant per part de familiars directes com de parelles sentimentals. (Castelló, 2000; de la Villa i Sirvent, 2009).

Aquest trastorn pot afectar el benestar emocional i dificultar la capacitat d'establir relacions saludables i satisfactòries amb altres persones.

Un altre factor de risc és que la persona dependent presenti un perfil psicopatològic associat al trastorn de dependència emocional. Específicament, Castelló (2005) assenyala com a comorbiditats més freqüents en aquestes persones, la depressió i l'ansietat, que generalment estan relacionades amb la por a la separació o la pèrdua de la relació i la soledat, i també els trastorns de personalitat i el consum de substàncies. 

A més, altres autors suggereixen que els comportaments com l'ansietat per separació i la cerca constant d'expressió afectiva per part de la parella poden portar a aquestes persones a experimentar ansietat i sentiments d'inferioritat (Lemos i Londoño, 2006). Alguns autors citen algunes de les característiques de les persones amb trastorn de dependència (Castelló, 2005; González-Jiménez i Hernández-Romera, 2014; Schaeffer, 1998; Vila i Sirvent, 2008; 2009):

  • Experimenten por a la soledat.
  • Tenen baixa tolerància a la frustració i a l'avorriment,
  • Senten un buit emocional.
  • Tenen desitjos d'autodestrucció i ideació o intents de suïcidi.
  • Tenen baixa autoestima i un autoconcepte negatiu, que no s'ajusta a la realitat.

Factors de protecció de la dependència emocional

Els factors de protecció són elements o estratègies que poden ajudar a prevenir o mitigar l'aparició o el desenvolupament d'aquest trastorn. Alguns factors de protecció importants són:

  • Autoestima i autoconfiança. Una autoestima sòlida i una confiança en un mateix saludable poden ajudar una persona a mantenir la identitat i l'autonomia en les relacions. Això implica valorar-se i reconèixer que no cal l'aprovació constant dels altres per sentir-se vàlid i valuós.
  • Xarxa de suport social. Comptar amb una xarxa de suport formada per amistats, familiars o altres persones estimatdes pot proporcionar un sistema de suport emocional i social. Aquestes persones poden brindar perspectives objectives i estabilitat emocional, que ajuden a contrarestar la dependència emocional.
  • Autonomia personal. Fomentar la independència i l'autonomia és fonamental. Això implica desenvolupar interessos i passatemps propis, establir metes personals i prendre decisions per compte propi. L'enfocament en el creixement personal pot ajudar a reduir la necessitat de dependre dels altres per a la satisfacció emocional.
  • Autoconeixement i autoreflexió. Prendre's el temps per explorar i comprendre les pròpies emocions, necessitats i patrons de relació és essencial. L'autoreflexió permet identificar i abordar possibles problemes de dependència emocional i treballar en el creixement personal.
  • Teràpia i suport professional. Buscar l'ajuda d'un terapeuta o professional de la salut mental especialitzat en el trastorn de dependència emocional pot ser molt beneficiós. La teràpia pot proporcionar eines i estratègies per abordar els patrons de dependència, desenvolupar habilitats d'afrontament saludables i enfortir l'autoestima.

És fonamental tenir en compte que els factors de protecció poden variar d'una persona a una altra i depenent de la situació. Si experimentes símptomes de dependència emocional, és crucial buscar l'assistència d'una persona professional de la salut mental, que podrà proporcionar-te un diagnòstic adequat i brindar-te el suport necessari per superar aquesta situació.

Finalment, és important tenir present que aquest trastorn pot afectar el benestar emocional i dificultar la capacitat d'establir relacions saludables i satisfactòries amb altres persones. Per tant, resulta crucial continuar investigant a fons aquesta condició mental amb la finalitat de desenvolupar teràpies efectives i així millorar la qualitat de vida de les persones que tenen dependència emcional.

Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 23 de maig de 2023
Darrera modificació 22 de gener de 2024
Vega González

Vega González-Bueso

Psicòloga especialista en Psicologia Clínica. Directora gerent de
AIS - Atenció i Investigació de Socioaddiccions
Bibliografía
Castelló, J. (2005). Dependencia emocional: características y tratamiento. Madrid: Alianza Editorial.
De la Villa, M. & Sirvent, C. (2008). Dependencias sentimentales o afectivas: etiología, clasificación y evaluación. Revista Española de Drogodependencias , 33(2) , 150–167. http://roderic.uv.es/handle/10550/22382
De la Villa, M. & Sirvent, C. (2009). Dependencia Afectiva y Género: Perfil Sintomático Diferencial en Dependientes Afectivos Españoles. Interamerican Journal of Psychology , 43(2) , 230–240. http://www.redalyc. org/resumen.oa?id=28412891004
González-Bueso, V. (2011). Dependencia Emocional. ICSA International Conference, Psychological, Manipulation, Cultic Groups, Social Addictions and Harm
González-Jiménez, A. J. & Hernández-Romera, M. (2014). Emotional Dependency Based on the Gender of Young Adolescents in Almería, Spain. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 132 , 527–532. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.348
Lemos , M. & Londoño , N. H. (2006). Construcción y validación del cuestionario de dependencia emocional en población colombiana. Acta Colombiana de Psicología. Universidad Católica de Colombia http:// dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=226 3254yinfo=resumenyidioma=SPA.
Schaeffer, B. (1998). ¿Es Amor o es adicción?. Barcelona: Apóstrofe, Ed..
Sirvert, C. & De la Villa, M. (2005). Test de Dependencias Sentimentales TDS-100. Oviedo: Fundación Instituto Spiral Ediciones.